Esileht

Korpus
 

     Eestlased Punaarmees

 


 

Informatsioon Eesti sõduritest, kes 22. Eesti Territoriaalse Laskurkorpusena (endine Eesti sõjavägi)
ning mobiliseeritutena viidi 1941. aastal Nõukogude Liitu.
Lühidalt on kirjeldatud eestlastest formeeritud üksuste ajalugu ja lahinguid, mis olid Punaarmee Eesti üksuste jaoks kogu sõja vältel väga kaotusterohked.
Mobiliseeritud meeste meelsusest annab aimu fakt, et väga tihti üritati võimaluse korral sakslaste poole üle joosta või ennast vangi anda - nende hulgas olid ka hilisemad Raudristi Rüütliristi kavalerid Harald Riipalu ja Paul Maitla.
Lisatud on ka materjale punaarmeelase varustusest, relvastusest ja aumärkidest, millega autasustati ka eestlasi.

 
     
 

 
     
 

nooremleitnant Jüri Raudsepp