8. Eesti Laskurkorpus

8. Eesti Laskurkorpus ehk 8. Eesti Tallinna laskurkorpus oli Punaarmee rahvuslik väekoondis, mis asutati 25. augustil 1942.

Korpus koosnes 7. Eesti Laskurdiviisist, 249. Eesti Laskurdiviisist ja 1. Üksikust Eesti Tagavara-Laskurpolgust.

8. Eesti Laskurkorpus koosnes 1941. aastal Eestis sunniviisiliselt mobiliseeritud ja Venemaale viidud eestlastest ja Eestis formeeritud hävituspataljonide liikmeist. Korpuseülemaks määrati Põhja-Kaukaasias sündinud kindralleitnant Lembit Pärn. Staabiülem kindralmajor Jaan Lukas, poliitosakonnaülem Hendrik Allik, hiljem polkovnik August Pusta (ja Arnold Green).

Peale NSV Liidust mobiliseeritud ka 5000 venemaa-eestlase ja 30 000 Eesti kodanikust mehe seas kuulus sellesse ka 900 endist Eesti kaitseväelast territoriaalkorpuse ridadest (500 rindelt kõrvaldatut pluss tervenenud haavatud, kuid järgnevate lahingute seas hakati korpusesse järjest rohkem üle viima venelasi, ära hoidmaks rahvusliku vaimuga väeosa tekkimist ja seoses eestlaste nappusega. Septembris 1944 kuulus ~40 % korpuse koosseisust Kommunistlikku Parteisse.

Õppused algasid veebruari keskel ja juba kuu aja pärast 14. märts 1942 andsid 7. Eesti Laskurdiviisi võitlejad piduliku vande teenida truult Suurt Isamaad ja Seltsimees Stalinit kogu oma mõistuse ja jõuga ning vajadusel olema valmis andma oma elu nende eest. 9. oktoobril 1942 sai diviis lahingulipu.

10. veebruar 1942 anti luba ka teise diviisi formeerimiseks , mis sai nimeks 249. Eesti Laskurdiviis ning samal kuul ka anti käsk kolmanda diviisi asutamiseks, selleks sai 1. Üksik Eesti Tagavara Laskurpolk.

Mais külastas Diviisi Riikliku Kaitsekomitee komisjon, mis hindas väljaõpet ja poliitilist meelsust, üksus sai hindeks mitterahuldav, eelkõike olid vajaka jäämised poliitilises väljaõppes, kuigi sõjalise poole pealt oli kõik parimas korras.

Need kolm väeosa olidki eelduseks Punaarmee Eesti rahvuskorpuse asutamiseks. 1942 aasta septembri lõpus loodigi 8. Eesti Laskurkorpus.

1942. aasta lõpus oli 7. eesti laskurdiviisis 10.052 sõdurit ja ohvitseri.

 

8. Eesti Laskurkorpuse koosseis

 

Staap
85. Korpuse suurtükipolk
221. Üksik tankipolk (8. Laskurkopruse koosseisus 06.05.1943 - suvi 1944)
45. Üksik tankipolk "Nõukogude Eesti eest" (al. 20.07.1944 2.löögiarmees)
87. Üksik öiste pommitajate lennueskadrill "Tasuja"
49. Üksik sidepataljon
28. Üksik sapööripataljon
145. (1. Eesti) Tagavara laskurpolk
Tõkestusrühm NKVD (SMERŠ'i) karistus-eriüksus
Välipostijaam Nr. 2294