Seitsmelasulise Nagant m1895 revolvri töötas välja Tsaari Venemaa tellimusel Belgia relvainsener Leon Nagant. Relv kasutas
7,62 x 38r moona ja oli ka 2. Maailmasõja ajal väga laialt levinud.