1930. aastal kiitis sõjaväe nõukogu heaks otsuse uute käsirelvade testimiseks, et leida sobiv relv iganenud nagant revolvri väljavahetamiseks. 1931. aasta 7. jaanuaril valiti välja Fedor Tokarevi poolt loodud 7,62 mm poolautomaat püstol ning paar nädalat hiljem telliti esimesed 1000 tt 30 püstolit, et neid üksustes testida.

Püstoli juures tehti väikeseid muudatusi, mis lihtsustasid tootmist ja modifitseeritud relva nimetuseks jäi nüüd
Tokarev TT 33.
Kogu 2. Maailmasõja vältel oli Punaarmees väga levinud kuid ei suutnud täielikult asendada 1895. aastal loodud Nagant revolvrit.
Saksa armee võttis trofeeks saadud püstolid samuti kasutusele aga andis relvale uue nimetuse, milleks oli Pistole 615 (r).