punaarmee auastmed 1940 - 1943

pagunid võeti punaarmees kasutusele 1943. aasta 15. jaanuaril. enne seda kuupäeva olid väeliigi ja auastme tunnused näha vormikuue/sineli krael ning varrukaotstes. lehel on näha auastmetunnused, mis olid kasutusel enne eelpoolmainitud kuupäeva.

 
     
punaarmeelane
(insenerivägi)
jefreitor
(lennuvägi)
nooremseersant
(insenerivägi)
     
     
seersant
(soomusvägi)
vanemseersant
(ratsavägi)
vanem
(jalavägi)
     
     
nooremleitnant
(kahurvägi)
leitnant
(insenerivägi)
vanemleitnant
(lennuvägi)
     
     
kapten
(soomusvägi)
major
(ratsavägi)
alampolkovnik
(jalavägi)
     
     
polkovnik
(lennuvägi)
kindralmajor
(ratsavägi)
kindralleitnant
(kahurvägi)
     
     
kindralpolkovnik
(lennuvägi)
armeekindral nõukogude liidu marssal